top of page
Tanečníci

víkend 2.3. a 3.3. 2024

so 12-18:30, ne 9-16 hod

Partnerství jako životní dialog, BRNO

(základní a střední úroveň, podmínka znalosti základních principů - materiály na vyžádání)

 

Kurz pro mírně a středně pokročilé a pokročilé. Pro páry i jednotlivce. 

Zvědomnění používání moci ve vztahu. Nahlédnutí na myšlenkové a emoční vzorce a vzorce chování.

 

Důvěra, napojení, blízkost, intimita. Vývoj vztahu, konflikty. Zranitelnost, odvaha k pravdivosti a otevřenosti. Integrita a autenticita. Hravost, naplněnost a parťáctví. Inspirace a ocenění.

 

NVC techniky a cvičení, embodiment techniky, inteligence těla, taiji a tao principy, roleplays a konstelační formáty. 

LEKTORKA: Dita De Wolf

Cena: Early bird do 31.1.2024 4000,- Kč za osobu (7000,- Kč pro pár).

Do 15.2. 4500,- za osobu (8000,- pro pár).

Od 16.2. 5000,- za osobu (9000,- pro pár).

1655914718335 (1).jpg

Dita De Wolf

Bojová umění se samurajskými meči

jaro 2024

4 až 6 setkání, on line

cena 800Kč/setkání 

 

HLASTE SE PROSÍM

NA WAITING LIST

NVC ON LINE DOJO
tréninková  on line skupina 


pravidelný trénink 
(základní+střední úroveň)


HLASTE SE NA WAITING LIST

Záměrem je procvičovat základní a středně pokročilé dovednosti nenásilné komunikace. A co nejvíce přecházet do plynulosti od technik k esenci.

 

Můj cíl je postupně nabízet tyto tréninkovky jednou za 7-14 dní, aby se maximálně využila integrace a návaznost. 

Budeme prohlubovat všímavost k našim procesům, trénovat hodně kapacitu nehodnotícího naslouchání se zájmem, jasné zorientování v sobě, přehled v potřebách druhého, přehled v našich možnostech a limitech, jednoduché otevřené sebevyjáření, funkční empatii, reflexi slyšeného.

A propojování jednotlivých oblastí.  

 

Oblasti dovedností:

Duchapřítomnost

Pozorování

Uvědomění emoci

Sebe-přijetí

Přijetí zodpovědnosti

Napojení na potřeby

Vracení z reaktivnosti

Aktivní prosby

Truchlení

Empatie

Upřímnné sebevyjádření

Transformace

LEKTORKA: Dita De Wolf

Cena za setkání: 800,- Kč

1655914718335 (1).jpg

Dita De Wolf

Zblízka uklidňující ruce

4 denní pobytový,

1.- 4.11. 2024

Nenásilná komunikace
a tao duše
1.-4.11. 2024

Boží  - retreat centrum, Novohradské hory

4 DNY - 17 OBLASTÍ

Embodiment nenásilné komunikace a jejích principů.

Hlavně upřímnost k sobě, upřímnost k druhým. Empatie a sebeempatie. Prozkoumání oblasti autenticity = opravdovosti.

Pohyb zvuku a emocí v těle.

Sehrávky, minikonstelační formáty.

Dance floors. 

(Kurz je pro mírně až hodně pokročilé účastníky)

1. den: fungování mozku v emocích, spojitosti našich potřeb, emocí a jejich projevů, oddělování čí je co problém, matrice emocí a potřeb, naslouchání se zájmem, ultimátní sebepřijetí, napojení se svou myslí a tělem, nvc embodiment - mysl v těle.

2. den: upřímnné sebevyjadřování a autentičnost bez zraňování. Trénování rozdílu z jakého místa do toho vstupujeme a s jakým záměrem. Oblast hranic z principu potřeb. Říkání NE, čemu tím říkáme ANO. Techniky sebeempatie.

 

3. den: trénink vytváření empatického prostoru a empatické komunikace. Přehled co empatie není a proč. Nácvik různých druhů empatie. Slyšení NE. Konstelační formáty cvičných sehrávek a dialogů. 4 kroky upřímnosti a návrhu k akci, důraz na záměr a napojení s druhou stranou.

 

4. den: dotahování zakázek, integrace s tělem, ucelování, zdrojování a broušení vnitřních záměrů a možností

Kurz zahrnuje nabídku ranní praxe taiji a hlasových a dechových technik a večerní část pro hravou lidskou integraci. Hudba, zpěv, vedená divadelní improvizace. 

LEKTORKA: Dita De Wolf 

Cena: 10 000,- Kč lektorné,

4800,- ubytování a strava

1655914718335 (1).jpg

Dita De Wolf

všímavost

 9.10., 6.11., 4.12.2024

Nenásilná komunikace
ve vztazích

série 3 dnů
- návazně i jednotlivě

Praha, Maitrea

3 DNY - 3 OBLASTI

Jak dosáhnout blízkosti a napojení ve vztazích. 

1) Pravdivost ve vztazích,

2) Emocionální intimita,

3) Změna vztahové reality

Trénink vzájemnosti, autenticity, odvahy k pravdivosti.

Sebepřijetí nehodnotícím způsobem v oblasti konceptů a představ našich nejbližších vztahů. Ultimátní sebeempatie a sebepřijetí.

Upřímná komunikace druhému a zvyšování dovednosti zůstávání v náročných situacích.

Naslouchání srdcem. Otázky se zájmem. Prozkoumání mentální a emoční intimity. Zvětšení prostoru pro vliv, lehkost a hravost. 

 

Oddělování či je co problém, matrice emocí a potřeb, naslouchání se zájmem, ultimátní sebepřijetí, napojení se svou myslí a tělem, nvc embodiment - mysl v těle.

 

Upřímnné sebevyjadřování a autentičnost bez zraňování. Trénování rozdílu z jakého místa do toho vstupujeme a s jakým záměrem. Oblast hranic z principu potřeb. Říkání NE a přerušování monologů. Trénink vytváření empatického prostoru a empatické komunikace.

 

LEKTORKA: Dita De Wolf 

Více na https://seminare.maitrea.cz/dita-de-wolf-nenasilna-komunikace 

1655914718335 (1).jpg

Dita De Wolf

Připravuji na podzim 2024
Mikrofon

ON LINE workshop
Odvaha a laskavost
říkání NE 


17:45-19:30

tréninkový workshop dovednosti říkat NE, ze svého středu a s péčí o hodnoty a dopady na druhé straně; jakákoliv úroveň účastníků

 17:45-19:30 hod, ZOOM

Budeme zkoumat, co nám může v říkání NE bránit a jak skrz to chodit. Budeme procházet způsoby, jak NE říkat. Budeme hledat empatii pro obě strany, jasnost v záměru a zavnímání a pojmenování hodnot na obou stranách. Zkusíme rozpoznávat, čemu říkáme ANO ve slovníku potřeb a hodnot, když něčemu jinému říkáme NE. Toto vědomě komunikovat. Budeme kultivovat vzájemné napojení s druhým a pojmenovávat hodnoty, o které pečuje, a dopady, které to na ně může mít.

Cena: 600,- Kč

Přihlášky: dita.zvackova@gmail.com

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

mnohonárodnostní, ruce

ON LINE workshop
Přijetí všech svých částí - Maximalista, perfekcionista, sebesabotér, sebekritik 


17:45-19:45h

tréninkový prožitkový workshop dovednosti navázání přátelského vztahu s našimi vnitřními osobnostmi a všemi svými částmi, které na nás mají vliv; jakákoliv úroveň účastníků

 17:45-19:45 hod, ZOOM

Nenásilná komunikace a techniky IFS nabízejí možnost navázání vztahu a okamarádění se se všemi našimi různými částmi.

Nenásilná komunikace pomáhá pochopit dobrý důvod jejich existence pro nás a rozvinout dialog i s částmi, které pro nás mohou být náročné. Pracujeme se soucitem, empatií a ultimátní sebeempatií. 

 

Vztah s nimi často provází silné emoce. Proto projdeme základní dvě techniky pro přijímání toho, co je a tak jak je.

Cena: 800,- Kč

Přihlášky: dita.zvackova@gmail.com

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

Stíny milence

PARTNERSTVÍ jako životní dialog  - ŽIVĚ


 

Společné prozkoumávání dobrodružství našich partnerských vztahů skrze principy nenásilné komunikace, rozpoznání životních hodnot za našimi emocemi, odvaha ke čtyřem krokům.

 Nenásilná komunikace poskytuje slovník a dovednosti pro překlad nejhlubších našich pohnutek pro vztahování se s dalšími lidmi. A také pro mapování a pohyb krajinou těchto vztahů. Vysvětluje poskládání našich příběhů, důvodů a citlivých míst. A nabízí prostředky pro snazší proplouvání nekontrolovatelnými vodami života a vztahů.

Cena: 2400,- Kč

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

Spuštění Bonfire

2023, 18-19:45 hod 

ON LINE workshop
Sebezdrojování 

18-19:45h

workshop sdílených informací a praktického tréninku sáhnutí si na místo svých zdrojů a převedení do použitelných strategií do každodenního provozu; jakákoliv úroveň účastníků. 

pondělí 7.11., 18-19:45 hod, ZOOM

Proč se nejdřív nasazuje v letadle kyslíková maska rodiči a teprve pak dítěti?

Jste člověkem, který jede naplno a veškerá protivenství života urve napřením dalších svých sil? Nebo jste člověk, kterému už oktanové palivo došlo?

Nebo máte pocit, že vám věci fungují jen za cenu vlastních obětí? Na úkor vašeho života?

 

Budeme pracovat s rozpoznáním vlastních zdrojů, vlastní kapacity a realitou jejích limitů, se sebeempatií, s udržitelnou péčí o vlastní zdroje a kreativním pohledem na možnosti plynulého včlenění našich zdrojů do našich provozních dnů. 

Cena: 600,- Kč

Přihlášky: dita.zvackova@gmail.com

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

Portrét boxera

2023

Vnitřní konflikty a přijetí všech svých částí - víkendový workshop (upper intermediate and advanced)
 

Pokročilý trénink práce s vnitřními částmi a vnitřními dialogy. 

Použití a trénink technik nenásilné komunikace na poli naší vnitřní mapy. 

 

Trénujeme: sebenapojení, sebeempatii, všímavost k vlastní kapacitě, laskavost a přijetí vlastních limitů, pouštění nevyužitých možností, empatie jednotlivým našim podosobnostem (maximalista, perfektionista, kritik, poslušné dítě, zraněné dítě apod.), integraci více složek v našem systému, všímavost k tělu a focusing, nefiltrování našich pocitů, překládání našich strachů a obav do potřeb, nahlížení vzorců myšlení a jednání pod vlivem našich ignorovaných částí. 

Strategie a možnost humoru při hledání dialogu s našimi nečekanými částmi. 

 

Přihlášky: dita.zvackova@gmail.com

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

malé Sluchátka

ON LINE workshop
Dobrodružství slyšení NE 

17:45-19:30h

tréninkový workshop dovednosti slyšet NE a zůstat ve spojení se sebou a druhými; jakákoliv úroveň účastníků

 17:45-19:30 hod, ZOOM

Učení techniky procházení skrze slyšené NE. Slyšení NE na nějakou mou prosbu mívá až paralyzující účinek a bývá stopkou v dialogu a někdy i překážkou v dalším vztahu. Nabídnu vám jiný způsob pohledu na to, co probíhá za vyřčeným a slyšeným. Jak opečovat v tomto procesu sebe a své spouštěče. A jak kultivovat sebenapojení a napojení s druhým člověkem v těchto situacích.

Cena: 600,- Kč

Přihlášky: dita.zvackova@gmail.com

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

mozek, ilustrace

2023

ON LINE Resonant language a neuro emoční okruhy 

 

Základní průřez prací trenérky Sarah Peyton, resonant language a projití neuro emočních okruhů a jejich specifik. 

Workshop má i prožitkovou část pro ochutnání resonant language.   

Cena: 800,- Kč

Přihlášky: dita.zvackova@gmail.com

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

Spuštění Bonfire

2023

ŽIVĚ Světlo i Tma
seminář

 13-18h

laskavé a dobrodružné zkoumání našeho vztahu se životem a smrtí propojjováním mysli, těla a duše

Anotace:

prozkoumávání tématu života s mrti

propojení mysli, těla a duše

vnímání sebe, situací a vztahů ze svého středu

ultimátní sebeempatie

 

Techniky:

všímavé naslouchání, dyády

pohybová  terapie, jemné expresivní techniky

formátované sdílení ve skupinách

sebeempatie

všímavost

řízená pohybová meditace

Cena ve škále: 600 - 800,- Kč

Přihlášky: pavel@jasanmusic.cz

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

Drak

2023

Vezmi své démony na šálek čaje - ON LINE workshop (upper intermediate and advanced)

 18-20hod

Pokročilý trénink práce s vnitřními vzorci vnímání a následného jednání.

 

Možnost přejití od skrývání a ignorování našich stínů a boje s vlastními démony k empatii a přátelství s nimi.

 

Jejich síla je tu připravena začít pracovat pro vás. 

Trénujeme: sebenapojení, sebeempatii, všímavost k vlastní kapacitě, laskavost a přijetí vlastních limitů, pouštění nevyužitých možností, empatie jednotlivým našim podosobnostem (maximalista, perfektionista, kritik, poslušné dítě, zraněné dítě apod.), integraci více složek v našem systému, všímavost k tělu a focusing, nefiltrování našich pocitů, překládání našich strachů a obav do potřeb, nahlížení vzorců myšlení a jednání pod vlivem našich hladoých démonů. 

Strategie a možnost humoru při hledání péče o naše démony. 

 

Cena: 800,- Kč

Přihlášky: dita.zvackova@gmail.com

Dotazy: tel. 602174385

1655914718335 (1).jpg

Dita Žváčková

bottom of page